Vartiointialan sovittelu valtakunnansovittelijan johdolla jatkuu tiistaina 6.11.2018

2.11.2018 14.55
Uutinen

Vartiointialan sovittelua jatketaan tiistaina 6.11. valtakunnansovittelijan johdolla. Osapuolina työriidassa ovat Palvelualojen ammattiliitto (PAM) ja Palvelualojen työnantajat (PALTA).

Samalla siirretään 6.11.2018 kello 14.00 aloitettavaksi ilmoitettu työnseisaus, joka koski Securitas Oy:tä ja Securitas Palvelut Oy:tä. Vartiointialan 6.11.2018 klo 14 uhannut työnseisaus siirtyy kahdella viikolla eteenpäin 20.11.2018 kello 14.00 saakka.

Siirrolla haetaan aikaa sovittelulle ja sovun löytämiselle sekä taataan ydinvoimalaitosten turvajärjestelyt. Koska työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § ei mahdollista työnseisauksen rajaamista koskemaan ainoastaan ydinlaitosten vartiointijärjestelyjä, työ- ja elinkeinoministeriö voi vain kieltää lakon toimeenpanemisen määrätyksi ajaksi. Laki edellyttää päätöksen antamista tiedoksi vähintään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.