Vuosi 2022 oli vaikea työmarkkinavuosi – työriitoja sovittelussa 26

Valtakunnansovittelijan toimisto
Julkaisuajankohta 9.10.2023 16.07
Uutinen

Valtakunnansovittelijan toimiston vuotta 2022 koskeva vuosiraportti on julkaistu.

Vuosi 2022 oli kolmas koronavuosi. Pandemian helpottaessa ja yhteiskunnan avautuessa alkuvuodesta 2022 maailmaa kohtasi uusi ulkoinen shokki, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ukrainan sodan välittömät ja välilliset vaikutukset talouteen koko maailmassa, mutta erityisesti Euroopassa olivat merkittävät. Oraalla ollut talouskasvu tyrehtyi ja talousennusteita korjattiin vuoden aikana alaspäin. Näkymät synkkenivät ja Venäjän talouspakotteet, energian saatavuuteen ja hintaan liittyvä epävarmuus sekä korona-ajalta periytyneet raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusongelmat johtivat siihen, että inflaatio euroalueella nousi ennätyslukemiin. Hintojen nousu ja yleinen epävarmuus näkyivät ennätysmatalalla olleena kuluttajien luottamuksena ja ostovoiman heikkenemisenä. Syys-talven neuvottelukierrokselle lähdettiin poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa. 

Vuonna 2021 valtaosalla aloja oli tehty kahden vuoden työ- ja virkaehtosopimukset siten, että toisen vuoden palkankorotukset oli jätetty auki. Epävarman talouskehityksen ja sumeiden näkymien vuoksi liitoilla oli vaikeuksia sopia toisen vuoden palkkaratkaisusta. Useilla aloilla sopimukset päädyttiin irtisanomaan ja lähdettiin keskustelemaan uudesta työehtosopimuksesta. Syksyn 2022 ei vientialoilla saatu aikaan sopimusratkaisua ja ratkaisut teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuuden sopimusaloilla syntyivät vasta alkuvuodesta 2023 valtakunnansovittelijan toimistossa. 

Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan vuonna 2022 työtaisteluja oli 64. Menetettyjen työpäivien määrä oli suurempi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Työtaisteluja oli eniten teollisuudessa, mutta menetettyjä työpäiviä oli eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa. Valtakunnansovittelijan toimistoon tuli vuoden aikana 26 työtaisteluilmoitusta. Sovitteluun tulleet työriidat koskivat pääosin kunta-alaa sekä metsäteollisuutta, jossa sovitteluun päätyi useita yrityskohtaisia työehtosopimuksia koskevia riitoja. Kunta-alan poikkeuksellista työriitaa soviteltiin useita kuukausia. Kesällä 2022 tehdyn sovintolautakunnan ehdotuksen pohjalta tehdyn alan ratkaisun ulkopuolelle jääneiden hoitajien osalta työriita saatiin päätökseen vasta lokakuussa 2022. Kevään 2022 kunta-alan ratkaisu heijastui myös syksyllä 2022 käynnistyneeseen uuden työmarkkinakierroksen asetelmiin. 

Lue lisää vuoden 2022 talous- ja työmarkkinatilanteesta valtakunnansovittelijan vuosikertomuksesta

Uutinen