Yksityisen opetusalan työnseisausten alkamista siirretään kahdella viikolla

Julkaisuajankohta 14.4.2022 18.59

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt siirtää yksityisen opetusalan 19.4.2022 alkavaksi ilmoitettua työtaistelua kahdella viikolla alkamaan aikaisintaan 3.5.2022. Työministeri Tuulan Haatainen on päättänyt siirrosta sovittelija Jukka Ahtelan esityksestä.

Työriidan osapuolista palkansaajajärjestöt Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Ammattiliitto Jyty ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry hylkäsivät tänään sovittelijan eilen antaman sovintoesityksen. Sivistystyönantajat Sivista ry hyväksyi sovintoesityksen.
Työtaistelun piiriin ilmoitetut oppilaitokset käyvät ilmi oheisista liitteistä.
Työnseisauksen siirron edellytykset
Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.