Tyni utnämndes till förlikningsman på Åland och förlikningsman Ahtela fick förnyat treårsmandat

16.2.2018 11.36 | Publicerad på svenska 16.2.2018 kl. 11.39
Nyhet

Statsrådet har utnämnt förlikningsmän.

FöM Jukka-Pekka Tyni har utnämnts till förlikningsman på Åland fr.o.m. den 16 februari 2018. Förlikningsman Jukka Ahtela har fått förnyat förordnande för tre år framåt fr.o.m. den 1 april 2018. Ahtela är också fortsättningsvis ställföreträdare för riksförlikningsmannen.

Som förlikningsman fortsätter också Janne Metsämäki, vars treårsmandat inleddes den 15 oktober 2017.

Samtliga förlikningsmäns verksamhetsområde är hela landet, och de sköter medlingsuppgifter på uppdrag av riksförlikningsmannen. En av förlikningsmännen är alltid utsedd för Åland.