Varsel om utvidgad strejk inom flyktrafikledning

21.1.2019 8.36 | Publicerad på svenska 21.1.2019 kl. 8.41
Nyhet

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys (SLJY) har lämnat ett meddelande om nya arbetsinställelser från 4. februari 2019 till 15. februari 2019

Tidigare har SLJY varslat om arbetsinställelser som genomförs varje tisdag och lördag kl. 02.00–08.00 från 29. januari 2019. Dessutom genomförs arbetsinställelser varje torsdag kl. 13.00–15.00.

PALTA har varslat om lockout under tiden 2.–15. februari 2019.

Förhandlingarna mellan SLJY och PALTA har varit på gång över ett år och arbetstvisten har medlats också under riksförlikningsmannen.

Medlingen i arbetstvisten fortsätter onsdagen den 23. januari 2019 kl. 12.30 under riksförlikningsmannen.

Varsel lämnat av SLJY kan läsas här (endast på finska)

Varsel lämnat av PALTA kan läsas här (endast på finska)