Förlikningsförslag i arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund och Rederierna i Finland om utrikesfarten och isbrytarna

4.3.2019 1.56 | Publicerad på svenska 4.3.2019 kl. 8.15
Nyhet

I dag kl. 1.30 lade förlikningsmannen Jukka Ahtela fram ett förlikningsförslag i arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf. Parterna ska lämna sina svar i dag måndagen den 4 mars 2019 kl. 14.

Parterna har förhandlat om kollektivavtal för maskinbefäl på utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt isbrytare.

Eftersom förhandlingarna inte har lett till resultat har Finlands Maskinbefälsförbund varslat om en arbetsinställelse som omfattar maskinbefäl på de fartyg som hör till avtalens tillämpningsområde. Enligt varslet ska arbetsinställelsen börja den 9 mars 2019 kl. 10.00, om parterna inte når en uppgörelse om nya kollektivavtal innan dess.