De Högre Tjänstemännen YTN rf varslade om hotande arbetskonflikt i handelsbranschen

12.4.2017 7.52 | Publicerad på svenska 12.4.2017 kl. 13.28
Nyhet

Arbetsinställelse hotar medlemsföretagen i Förbundet för finsk handel 2.5, 4.5 och 5.5.2017

De Högre Tjänstemännen YTN rf har tillställt riksförlikningsmannen ett meddelande om arbetsinställelser som gäller medlemsföretagen i Förbundet för finsk handel rf och alla deras verksamhetsställen i hela landet den 2 maj 2017 kl. 00.00 – 12.00 och den 5 maj 2017 kl. 12 – 24.00. Enligt meddelandet omfattar arbetsinställelsen följande företag och deras dotterbolag:

  • Kesko Abp

  • Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)

  • Stockmann Oyj Abp

  • Oriola Oy

  • Instru Optiikka Oy

  • Inex Partners Oy

De ovan nämnda företagen omfattas också av ett förbud mot övertidsarbete och ett förbud mot arbetsresor under fritiden från den 2 maj 2017 kl. 00.00 till den 8 maj 2017 kl. 24.00.

Dessutom meddelades om arbetsinställelse den 4 maj 2017 kl. 00.00 – 24.00 vid följande företag:

  • Inex Partners Oy och dess dotterbolag

  • Kesko Abp och dess dotterbolag; arbetsinställelsen är begränsad till verksamheterna varuhandel (Tavarakauppa) och styrning av leveranskedjan (Toimitusketjujn ohjaus) inom Keskos affärsområde dagligvaruhandel. Verksamheterna är förlagda till Haxböle i Vanda.

De Högre Tjänstemännen YTN rf är Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn. Arbetskonflikten omfattar enligt meddelandet alla uppgifter som högre tjänstemän vid ovan nämnda företag.

Utanför stridsåtgärderna har lämnats det arbete som utförs på företagshälsovårdsmottagningarna och inom företagshälsovården, arbetet för att skydda människoliv och människors hälsa samt arbetet för att förebygga allvarliga miljöskador.

Orsaken till arbetskonflikten och fortsatta åtgärder

YTN meddelar att tvisten handlar om ingående av kollektivavtal mellan YTN och Förbundet för finsk handel. För närvarande existerar inte något sådant avtal. Förbundet för finsk handel har förkastat YTN:s förhandlingsförslag.

Riksförlikningsman Minna Helle tar kontakt med parterna i tvisten. Beslut om fortsatta åtgärder fattas därefter.