FI SV EN

Statistik och rapporter
 

Tabell över tvister under medlin

Antal arbetstvister som det medlats i 1963-2019 pdf

Antal arbetstvister som det medlats i 1963-2020

Antal arbetsvister som det medlats i 1963-2021

Det totala antalet arbetskonflikter framgår av Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter under 2018 till 166 stycken.

Statistiken för 2018 publiceras under våren 2019

Årsrapport från riksförlikningsmannens byrå 2020

Tidpunkter för när arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut

Tidpunkter för när arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut 2019-2021