Jukka-Pekka Tyni jatkaa Ahvenanmaan työriitojen sovittelijana

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 14.07
Uutinen

Valtioneuvosto määräsi 4.2.2021 hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Jukka-Pekka Tynin sovittelijaksi 16.2.2021 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hän toimii Ahvenanmaan työriitojen sovittelijana.

Kausi on jatkoa 16.2.2018 alkaneelle kolmivuotiskaudelle.


Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan.