Jukka-Pekka Tyni fortsätter som förlikningsman i arbetstvister på Åland

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2021 14.07
Nyhet

Statsrådet förordnade 4.2.2021 förvaltningsmagister, juris magister Jukka-Pekka Tyni till förlikningsman för en treårsperiod som börjar 16.2.2021. Han är förlikningsman i arbetstvister på Åland.

Perioden är en fortsättning på den treårsperiod som började 16.2.2018.

Riksförlikningsmannens byrå är ett oberoende ämbetsverk som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen är chef för ämbetsverket. Utöver riksförlikningsmannen hör även förlikningsmän i bisyssla till förlikningssystemet, som åtar sig uppgifter för medling i arbetstvister enligt behov.