Jukka-Pekka Tyni jatkaa Ahvenanmaan työriitojen sovittelijana

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2024 13.28
Uutinen
Jukka-Pekka Tyni
Jukka-Pekka Tyni

Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Jukka-Pekka Tyni on nimitetty Ahvenanmaan sivutoimiseksi sovittelijaksi uudelle kolmivuotiskaudelle 16.2.2024 alkaen. Valtioneuvosto teki päätöksen 8.2.2024 pidetyssä istunnossaan.

Tyni on toiminut tehtävässä 16.2.2018 lähtien. Ahvenanmaan työmarkkinaosapuolet tukivat yksimielisesti Tynin jatkokautta.

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Yhden sovittelijan vakituisena sijoituspaikkana on Ahvenanmaa.

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Sovittelija auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriitalain mukaisissa työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Lisätiedot:
valtakunnansovittelija: Anu Sajavaara, p. 029 506 2525