Markku Saarikoski sovittelijaksi valtakunnansovittelijan toimistoon

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 13.55
Uutinen

Valtioneuvosto määräsi 16.9.2021 varatuomari Markku Saarikosken sovittelijaksi 20.9.2021 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Sovittelija auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriitalain mukaisissa työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Lisätiedot:
valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala, p. 029 506 2525