Pärssinen ja Harjuniemi uusiksi sivutoimisiksi sovittelijoiksi

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2023 14.03
Tiedote
Matti Harjuniemi ja Nina Pärssinen
Matti Harjuniemi ja Nina Pärssinen

Oikeustieteen kandidaatti Nina Pärssinen ja filosofian maisteri Matti Harjuniemi on nimitetty sivutoimisiksi sovittelijoiksi valtakunnansovittelijan toimistoon 1.1.2024 lukien kolmeksi vuodeksi. Valtioneuvosto teki päätöksen 14.12.2023 pidetyssä istunnossaan.

Sekä Pärssinen että Harjuniemi ovat toimineet pitkään työmarkkinatehtävissä. Pärssinen on työskennellyt työmarkkinatehtävissä vuodesta 1997 lähtien sekä keskusliitto- että toimialaliittotasolla. Hän on toiminut muun muassa Palvelutyönantajat ry:ssä lakimiehenä vuosina 1997–2005, Sivistystyönantajat ry:n toimitusjohtajana (aikaisemmin Yksityisen Opetusalan Työnantajaliitto) vuosina 2005–2014 sekä Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtajana vuosina 2015–2018. Lisäksi Pärssinen toimi Työtuomioistuimen sivutoimisena jäsenenä 2010–2018. Hän toimi Alajärven kaupungin hallintojohtajana vuosina 2019–2022.

”Työskenneltyäni pitkään työmarkkinapolitiikan ja työehtosopimusten parissa, on mielenkiintoista ja innostavaa palata takaisin käyttämään osaamistani tässä uudessa tehtävässä”, Pärssinen toteaa.

Harjuniemellä on pitkä työhistoria Rakennusliitosta, jossa hänen viimeisin tehtävänsä oli toimia liiton puheenjohtajana vuosina 2005–2023. Hän kannustaa työmarkkinaosapuolia hakemaan aktiivisesti ratkaisuja työriitoihin.

”Toivottavasti pystyn osana tiimiä avittamaan sovittelutoimintaa niin, että ratkaisut usein monitahoisiin ongelmiin löytyvät mieluiten asiantuntijoiden eli osapuolten kesken”, Harjuniemi sanoo.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara toteaa, että erilaisista taustoista tulevien uusien sovittelijoiden nimeäminen vahvistaa sovitteluinstituutiota entisestään.

”Työriitojen sovittelussa tarvitaan erilaista osaamista, ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta. Pärssisen ja Harjuniemen pitkä kokemus antaa erittäin hyvät eväät moninaisten riitojen ratkaisemiseksi”, valtakunnansovittelija Sajavaara toteaa.

”Toivon mukaan voimme nyt myös entistä paremmin ennakoida eskaloitumassa olevia työriitoja. Kannustamme erimielisiä liittoja myös hakemaan ratkaisuja vapaaehtoisen sovittelun avulla jo ennen konfliktien puhkeamista”, Sajavaara jatkaa.

Valtakunnansovittelijan toimisto on itsenäinen virasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Viraston päällikkönä toimii valtakunnansovittelija. Valtakunnansovittelijan tehtävänä on sovitella työriitoja ja edistää työnantajien ja palkansaajien välisiä suhteita. Valtakunnansovittelijan lisäksi sovittelujärjestelmään kuuluu sivutoimisia sovittelijoita, jotka voivat hoitaa työriitojen sovittelutehtäviä tarpeen mukaan. Sovittelijoiden tehtävänä on auttaa työmarkkinaosapuolia hakemaan ratkaisua työriitalain mukaisissa työriidoissa, jotka uhkaavat työrauhaa.

Lisätiedot:
valtakunnansovittelija Anu Sajavaara, p. 029 506 2525