Sovittelulautakunta
Sovittelulautakunnan ehdotuksen mukainen ratkaisu uudistaa palkkausta ja tuo työrauhan

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 15.00
Tiedote

Työministeri Tuula Haataisen asettama sovittelulautakunta antoi 10.5. sovintoehdotuksen kunta-alan työriitaan. Ehdotuksen mukainen malli turvaa sopimuksen piiriin tuleville työntekijöille vähintään ns. yleisen linjan mukaiset palkankorotukset kolmeksi vuodeksi. Yleinen linja on määritelty kemianteollisuuden, teknologiateollisuuden ja auto- ja kuljetusalan palkankorotusten keskiarvona. Julkisen sektorin palkankorotusten sitominen vientiteollisuuden määrittämään yleiseen linjaan on koko kansantalouden kannalta kestävä ratkaisu.

Ratkaisuun sisältyy raamin ylittävä viisivuotinen palkkarakenneohjelma, jossa korotus on rajattu keskimäärin yhteen prosenttiin vuodessa. Korotukset toteutetaan paikallisina järjestelyerinä. 

Palkkarakenneohjelman tavoitteena on:

  • Uudistaa kunta- ja hyvinvointialan palkkausjärjestelmät. Uudistus tulee ajankohtaisiksi, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja kuntien vastuut ja tehtävät muuttuvat 1.1.2023.
  • Parantaa kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön saatavuutta ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.
  • Luoda vakautta ja ennakoitavuutta palvelujen saatavuuteen ja julkiseen talouteen.
  • Kohdentaa palkankorotukset työvoimatarpeen kannalta kriittisimpiin kohtiin. 
  • Mahdollistaa palkkauksellisten epäkohtien korjaamisen. 
  • Rajata vaikutusten välittyminen yleiseen palkkakehitykseen.

Sovittelulautakunta pitää tärkeänä, että JAU, JUKO ja KT ovat päässeet sopimukseen. Sopimus turvaa kunta-alan työtekijöiden tulokehityksen vuosiksi eteenpäin. Ratkaisuun sisältyvä maltillinen palkkarakenneohjelma on välttämätön palkkausjärjestelmien uudistamiseksi ja julkisten palvelujen turvaamiseksi kestävällä tavalla. Kolmen vuoden työrauhan merkitys korostuu poikkeuksellisen epävarmoissa oloissa.

”Sopimukseen sisältyvä palkkaratkaisu on sovittelulautakunnan ehdotuksen mukainen. Vaikka ratkaisua saatiin odottaa, on sovintoratkaisu sitäkin tärkeämpi”, sanoo sovittelulautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen.

Lisätiedot:
sovittelulautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen, p. 029 504 7474