Förlikningsnämnden
En lösning enligt förlikningsnämndens förslag reformerar lönerna och ger arbetsfred

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 15.00 | Publicerad på svenska 9.6.2022 kl. 10.10
Pressmeddelande

Den förlikningsnämnd som arbetsminister Tuula Haatainen tillsatt lämnade den 10 maj ett förlikningsförslag i arbetstvisten inom kommunsektorn. Den modell som föreslås garanterar löneökningar för de arbetstagare som omfattas av avtalet under minst tre år enligt den s.k. allmänna linjen. Den allmänna linjen har definierats som medeltalet för löneökningarna inom den kemiska industrin, teknologiindustrin och bil- och transportbranschen. Att knyta löneökningar inom den offentliga sektorn till den allmänna linje som fastställts av exportindustrin är en hållbar lösning för hela samhällsekonomin.

I lösningen ingår ett femårigt lönestrukturprogram som överskrider ramen och där höjningen har begränsats till i genomsnitt en procent per år. Höjningarna genomförs i form av lokala justeringsposter. 

Målet med lönestrukturprogrammet är:

  • Att reformera lönesystemen inom kommun- och välfärdssektorn. Reformen blir aktuell när välfärdsområdena inleder sin verksamhet och kommunernas ansvar och uppgifter förändras den 1 januari 2023.
  • Att förbättra tillgången på personal inom kommun- och välfärdssektorn och serviceproduktionens resultat.
  • Att skapa stabilitet och förutsägbarhet i fråga om tillgången till tjänster och den offentliga ekonomin.
  • Att rikta löneförhöjningarna till de punkter som är mest kritiska med tanke på behovet av arbetskraft. 
  • Att göra det möjligt att rätta till lönemässiga missförhållanden. 
  • Att begränsa överföringen av konsekvenserna till den allmänna löneutvecklingen.

Enligt förlikningsnämnden är det viktigt att Julkisen alan unioni JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har nått en överenskommelse. Avtalet tryggar inkomstutvecklingen för de anställda inom kommunsektorn under flera år. Det måttfulla lönestrukturprogram som ingår i lösningen är nödvändigt för att reformera lönesystemen och trygga de offentliga tjänsterna på ett hållbart sätt. Vikten av tre års arbetsfred framhävs under exceptionellt osäkra förhållanden.

”Den löneuppgörelse som ingår i avtalet överensstämmer med förlikningsnämndens förslag. Även om man fick vänta på en lösning är förlikningen desto viktigare”, säger förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen.

Ytterligare information:
Elina Pylkkänen, förlikningsnämndens ordförande, tfn 029 504 7474