Uusi valtakunnansovittelija Anu Sajavaara esittäytyy

Valtakunnansovittelijan toimistotyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2022 14.02
Uutinen
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara

Oikeustieteen kandidaatti Anu Sajavaara aloitti nelivuotiskautensa valtakunnansovittelijana 6.8.2022. Valtakunnansovittelijan toimisto sijaitsee hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministeriön kyljessä, mutta sovittelija on riippumaton toimija.

Videolla Anu Sajavaara kertoo suomeksi valtakunnan sovittelijan työtehtävistä ja arvioi työpöytänsä sisältöä syksyn osalta. Voit lukea ne myös tästä jutusta.

Valtakunnansovittelijan työtehtävät

Valtakunnansovittelija sovittelee työriitoja. Käytännössä se tarkoittaa, että jos sopimusosapuolet eivät omissa neuvotteluissaan pääse ratkaisuun ja antavat esimerkiksi työtaisteluilmoituksen, niin siinä vaiheessa sovittelija hyppää kehiin. Sovittelija yrittää osapuolten myötävaikutuksella päästä ratkaisuun ja auttaa osapuolia löytämään yhteisen ratkaisun.

Työpöydällä tänä syksynä

Tänä syksynä työehtosopimusneuvotteluja käydään hyvin haasteellisessa tilanteessa. Ilmassa on paljon epävarmuuksia ja tulevaisuudennäkymä on hyvin sumuinen. Tällä hetkellä valtakunnansovitteli ja keskustelee eri toimijoiden, työnantajapuolen ja työntekijäpuolen edustajien kanssa. Vientialat aloittavat syksyn neuvottelukierroksen. Toivon mukaan osapuolet löytävät ratkaisun itse. Jos joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että ratkaisua ei löydy, valtakunnansovittelija yrittää kaikin mahdollisin tavoin auttaa neuvottelijoita pääsemään ratkaisuun.

Valtakunnansovittelija on itsenäinen toimija

Valtakunnansovittelija on itsenäinen toimija. On myös erittäin tärkeää, että tämä riippumattomuus säilyy, vaikka valtakunnansovittelija pitää yhteyttä eri tahoihin ja yrittää toimia yhteisen edun eteen. On äärimmäisen tärkeää myös järjestelmän toimivuuden ja osapuolten luottamuksen kannalta, että valtakunnansovittelija toimii itsenäisesti ja tekee itsenäisiä ratkaisuja yhteistyössä muiden työelämätoimijoiden kanssa.