Den nya riksförlikningsmannen Anu Sajavaara presenterar sig

Valtakunnansovittelijan toimistoarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2022 14.02 | Publicerad på svenska 16.8.2022 kl. 15.05
Nyhet
Riksförlikningsmannen Anu Sajavaara
Riksförlikningsmannen Anu Sajavaara

Juris kandidat Anu Sajavaara inledde sin fyraårsperiod som riksförlikningsman den 6 augusti 2022. Riksförlikningsmannens byrå ligger administrativt under arbets- och näringsministeriet, men förlikningsmannen är en oberoende aktör.

På en video berättar Anu Sajavaara på finska om riksförlikningsmannens arbetsuppgifter och utvärderar vad hon har på sitt bord inför hösten. Du kan också läsa om dem nedan.

Riksförlikningsmannens uppgifter

Riksförlikningsmannen medlar i arbetstvister. I praktiken innebär det att om avtalsparterna vid sina egna förhandlingar inte når en lösning och till exempel lämnar in en anmälan om arbetskonflikt, ska förlikningsmannen i det skedet träda in. Förlikningsmannen försöker med parternas medverkan nå en lösning och hjälper parterna att finna en gemensam lösning.

På bordet i höst

I höst förs kollektivavtalsförhandlingar i en mycket svår situation. Det finns mycket osäkerhet i luften och framtidsutsikterna är ytterst dimmiga, För närvarande diskuterar riksförlikningsmannen med företrädare för olika aktörer, arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Exportbranscherna inleder höstens förhandlingsomgång. Förhoppningsvis kommer parterna själva att finna en lösning. Om man hamnar i en sådan situation att man inte hittar en lösning, försöker riksförlikningsmannen på alla möjliga sätt hjälpa förhandlarna att nå en lösning.

Riksförlikningsmannen är en självständig aktör

Riksförlikningsmannen är en självständig aktör. Det är också mycket viktigt att detta oberoende bevaras, även om riksförlikningsmannen håller kontakt med olika parter och försöker arbeta för ett gemensamt intresse. Det är ytterst viktigt också med tanke på systemets funktion och parternas förtroende att riksförlikningsmannen agerar självständigt och fattar självständiga beslut i samarbete med andra arbetslivsaktörer.