Espoota, Helsinkiä, Kauniaista ja Vantaata uhanneet työnseisaukset siirtyvät toukokuulle

Julkaisuajankohta 14.4.2022 11.23

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt siirtää JUKOn ja JAUn Espoota, Helsinkiä, Kauniaista ja Vantaata uhanneita työnseisauksia kahdella viikolla.

Espoota, Helsinkiä, Kauniaista ja Vantaata 19. – 25.4.2022 uhanneet työnseisaukset siirtyvät kahdella viikolla eteenpäin. Työministeri Tuula Haatainen on päättänyt siirrosta valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ehdotuksesta. Työnseisaukset voivat alkaa aikaisintaan 3.5.2022.

Tilanne vakava
On hyvä, että sovittelulautakunnan työlle saadaan lisää aikaa, toteaa valtakunnansovittelija Piekkala. 

Työnseisauksen siirron edellytykset
Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.