Arbetsinställelser som hotade Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda skjuts upp till maj

Utgivningsdatum 14.4.2022 11.23 | Publicerad på svenska 14.4.2022 kl. 11.26

Arbets- och näringsministeriet har beslutat uppskjuta Fosu rf:s, Jyty rf:s och JHL rf:s arbetsinställelser som hotade Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda med två veckor.

FOSU rf:s , Jyty rfs och JHL rf:s arbetsinställelser, som hotade Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda den 19 april 2022 flyttas fram med två veckor. Arbetsminister Tuula Haatainen beslutade om uppskjutningen på förslag av riksförlikningsman Vuokko Piekkala. Arbetsinställelser kan börja tidigast den 3 maj 2022.

Läget är allvarligt
Det är bra att få mer tid för förlikningsnämnd arbete säger riksförlikningsman Piekkala.

Förutsättningar för uppskjutning av en arbetsinställelse
Enligt § 8 i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse flyttas en gång fram med högst två veckor, om arbetsinställelsen med hänsyn till arbetsområdets art eller till sin omfattning berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Dessutom förutsätts att det behövs ytterligare tid för medlingen.