Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoa koskevaa työnseisausta siirretään kahdella viikolla

Julkaisuajankohta 29.8.2022 14.58
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättynyt siirtää valtakunnansovittelijan esityksestä 2.9.2022 klo 00.01 alkavaksi ilmoitetun Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoon kohdistuvan työnseisauksen toimeenpanoa kahdella viikolla. Työnseisaus on siirretty alkamaan aikaisintaan 16.9.2022 klo 00.01.

Työnseisauksen siirtäminen on katsottu aiheelliseksi, koska työnseisaus kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja huomattavasti vahingoittaa yleistä etua. 

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuu työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Siirtämisellä pyritään varaamaan sovitteluun riittävästi aikaa.