Arbetskonflikten inom Kanta-Häme centralsjukhus framskjuts med två veckor

Utgivningsdatum 29.8.2022 14.58
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har idag beslutat på framställning av förlikningsman att arbetsstriden inom Kanta-Häme centralsjukhus intensivvård som skulle ha börjat den 2 September 2022 kl. 00.01 skjuts upp med två veckor så att den börjar tidigast den 16 September 2022.

Arbetstvisten berör samhällets livsviktiga funktioner och avsevärt skadar ett allmänt intresse. 
Enligt 8 § i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse framskjutas en gång med högst två veckor om arbetsinställelsen med hänsyn till sin omfattning eller art berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Syftet är att reservera tillräckligt med tid för medling.