Kunta- ja hyvinvointialan työriitaa koskeva sovintoehdotus hyväksytty

Julkaisuajankohta 3.10.2022 18.13
Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry (Tehy ry ja SuPer ry) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan antaman SOTE-alan työriitaa kunta- ja hyvinvointialalla koskevan sovintoehdotuksen.

Voimassa olleet työtaistelutoimenpiteet eli SOTE ry:n ilmoittamat ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä tilapäisen siirron kielto päättyvät välittömästi. Lisäksi SOTE ry lopettaa valmistelun liittyen joukkoirtisanoutumisiin tai muihin työtaistelutoimenpiteisiin. Työnantajat puolestaan peruuttavat turvaamistoimihakemuksensa eivätkä Tehy ja Super kantele turvaamistoimipäätöksistä. 

Erillissopimus kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta on voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Ratkaisuun sisältyvät määräykset SOTE-sopimuksen palkkojen yhteensovittamisesta ja palkkausjärjestelmän kehittämisestä hyvinvointialalla sekä valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin perustuva koronapotilaita hoitaneelle SOTE-sopimuksen henkilöstölle maksettava kertapalkkio.

Sovintoehdotus 
 

Uutinen