Medlingsförslag godkänt i arbetstvisten inom kommun- och välfärdssektorn

Utgivningsdatum 3.10.2022 18.13 | Publicerad på svenska 3.10.2022 kl. 19.33
Nyhet

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf (Tehy rf och SuPer rf) och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har godkänt riksförlikningsmannens med.lingsförslag i social- och hälsovårdssektorns arbetstvist inom kommun- och välfärdssektorn.

Alla konfliktåtgärder som varit i kraft, det vill säga det förbud mot övertid och byte av arbetsskift och det förbud mot tillfällig överföring som Sote rf meddelat, avslutas omedelbart. Dessutom avslutar Sote rf förberedelserna i anslutning till massuppsägningar eller andra konfliktåtgärder. Arbetsgivarna drar för sin del tillbaka sina ansökningar om säkringsåtgärder och Tehy och SuPer överklagar inte besluten om säkringsåtgärder. 

Separatavtalet om tillämpning av tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn är i kraft från den 1 maj 2022 till och med den 30 april 2025. I uppgörelsen ingår bestämmelser om samordning av lönerna i SH-avtalet och utvecklande av lönesystemet inom välfärdssektorn samt ett engångsarvode till den personal inom SH-avtalet som skött patienter som insjuknat i covid-19. Arvodet baserar sig på specialförhållandena under beredskapslagstiden. 

Medlingsförslaget finns på finska sidor 
 

Nyhet