Hyppää sisältöön

Lentokenttäpalvelujen kenttäavustajia koskeva työnseisausuhka 15.–16.6.2018 peruttu

13.6.2018 13.22
Uutinen

Työnseisausuhka liittyi Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n väliseen työriitaan.

Ilmailualan Unioni IAU ry on ilmoittanut peruuttavansa Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksessä Lassila & Tikanoja Oyj:ssä työnseisauksen, joka oli ilmoitettu alkavaksi perjantaina 15.6.2018 klo 05.00 ja päättyväksi lauantaina 16.6.2018 klo 05.00. Työnseisaukset olisivat koskeneet EY-asetuksen 1107/2006 mukaisia liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen liittyviä maahuolintatöitä sekä yksin matkustavien lasten avustamista.

Työnseisausuhkaan liittyen IAU oli lisäksi ilmoittanut ryhtyvänsä tarpeellisiksi katsomiinsa tukitoimiin sopimusaloillaan edellä mainittuna ajankohtana, jos työnseisaus toteutuu, ja sen piiriin kuuluvia työtehtäviä tullaan hoitamaan muilla työntekijöillä tai niiden hoitamiseksi palkataan ulkopuolista työvoimaa.

Edellä mainitut työtaistelut ja tukitoimet peruuntuvat. IAU ja tukitoimien piirissä olevia työnantajayrityksiä edustava Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat tänään käyneet keskusteluja kenttäavustajia koskevasta yleistilanteesta ja ratkaisuvaihtoehdoista vt. valtakunnansovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Osapuolet jatkavat keskusteluja maanantaina 18.6.2018.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n ilmoittama Lassila & Tikanoja Oyj:tä koskeva torstaina 21.6.2018 klo 05.00 alkavaksi ilmoitettu ja samana päivänä klo 23.59 päättyväksi ilmoitettu työtaistelu-uhka tukitoimiuhkineen on edelleen voimassa.