Hyppää sisältöön

Flygplatsassistenternas arbetsinställelse den 15–16 juni avblåst

13.6.2018 13.22 | Publicerad på svenska 14.6.2018 kl. 9.28
Nyhet

Varslet om arbetsinställelse hänförde sig till arbetstvisten mellan Luftfartsunionen rf och Lassila & Tikanoja Oyj.

Luftfartsunionen rf har meddelat att den inhiberar den arbetsinställelse som den tidigare hade avsett genomföra i Fastighetsarbetsgivarna rf:s medlemsföretag Lassila och Tikanoja Oyj från fredagen den 15 juni 2018 kl. 05.00 till lördagen den 16 juni 2018 kl. 05.00. Arbetsinställelsen skulle ha omfattat marktjänster i anslutning till assistans för personer med nedsatt rörlighet i enlighet med EU-förordningen 1107/2006 samt assistans för ensamresande barn.

I samband med varslet om arbetsinställelse hade Luftfartsunionen dessutom meddelat att den om arbetsinställelsen genomförs även vidtar sådana sympatiåtgärder som den anser behövliga inom sina avtalsområden under nämnda tidpunkt och att de arbetsuppgifter som omfattas av dem då sköts av andra arbetstagare eller utomstående arbetskraft.

Både arbetsinställelsen och sympatiåtgärderna är avblåsta. Luftfartsunionen och Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf, som representerar de arbetsgivarföretag som skulle ha omfattats av sympatiåtgärderna, har i dag under tf. riksförlikningsman Jukka Ahtelas ledning fört diskussioner om det allmänna läget och alternativ till lösningar i fråga om flygplatsassistenterna. Parterna fortsätter diskussionerna måndagen den 18 juni 2018.

Luftfartsunionens varsel om arbetsinställelse och sympatiåtgärder hos Lassila & Tikanoja Oyj torsdagen den 21 juni kl. 05.00–23.59 gäller fortfarande.