Matkailujäänmurtaja Sampoa koskevat työnseisausuhka ja työsulku-uhka Kemissä 29.3.2018

15.3.2019 14.58
Uutinen

Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry sekä Kemin Satama Oy ovat neuvotelleet matkailujäänmurtaja Sampoa koskevien 28.2.2019 päättyneiden työehtosopimusten uudistamisesta.

Koska neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, edellä mainitut työntekijäjärjestöt ovat ilmoittaneet 14.3.2019 aloittavansa ko. sopimusten soveltamispiiriin kuuluvaa laivaväkeä koskevan työnseisauksen 29.3.2018 klo 7.00. Samoin Kemin Satama Oy on ilmoittanut 14.3.2019 aloittavansa samasta ajankohdasta lukien em. liittoihin kuuluvia em. työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä koskevan työsulun.

Asiaa koskeva sovittelu aloitetaan sovittelija Jukka Ahtelan johdolla tiistaina 19.3.2019 klo 14.30.