Varsel om arbetsinställelse och lockout som gäller turistisbrytaren Sampo i Kemi den 29 mars 2019

15.3.2019 14.58 | Publicerad på svenska 19.3.2019 kl. 11.21
Nyhet

Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Finlands Sjömans-Union FSU rf samt Kemin Satama Oy har förhandlat om förnyelse av de kollektivavtal gällande turistisbrytaren Sampo som löpt ut den 28 februari 2019.

Eftersom förhandlingarna inte lett till resultat har de ovan nämnda arbetstagarorganisationerna den 14 mars 2019 meddelat att de inleder en arbetsinställelse som berör den fartygspersonal  som omfattas av  tillämpningsområdet för avtalen i fråga. Arbetsinställelsen inleds den 29 mars 2019 kl. 07.00. Likaledes har Kemin Satama Oy den 14 mars 2019 meddelat att bolaget från och med samma tidpunkt ska inleda en lockout som berör de arbetstagare som hör till de ovan nämnda förbunden och omfattas av ovan nämnda kollektivavtal.

Medling i arbetstvisten inleds tisdagen den 19 mars 2019 kl. 14.30 under ledning av förlikningsman Jukka Ahtela.