Mekaaniseen metsäteollisuuteen sopu

Julkaisuajankohta 20.1.2018 17.52
Uutinen

Teollisuusliitto ry ja Metsäteollisuus ry ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.

Tämä tarkoittaa sitä, että 22.1.2018 alkavaksi ilmoitetut Teollisuusliitto ry:n työnseisaukset peruuntuvat. Valtakunnansovittelija Minna Helle antoi osapuolille sovintoehdotuksen tänään klo 00.45.

Sovintoehdotuksen mukainen työehtosopimus on voimassa 30.11.2019 saakka. Sopimus sisältää palkkaratkaisun sekä tekstimuutoksia. Palkkaratkaisu vastaa tasoltaan tähän mennessä syntyneiden liittokierroksen työehtosopimusten mukaista linjaa. Tekstimuutokset liittyvät muun muassa tuottavuuden lisäämiseen, paikallisen sopimisen edistämiseen ja henkilöstön edustajien aseman parantamiseen.

Sopimuksen palkkaratkaisut neuvotellaan paikallisesti sekä vuonna 2018 että vuonna 2019. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan palkkoja 1.2.2018 1,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin suuruisella paikallisesti sovittavalla erällä sekä 1.2.2019 alkaen 0,65 prosentin suruisella yleiskorotuksella ja 0,95 prosentin suuruisella paikallisesti sovittavalla erällä.

Sovintoehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan tästä: /documents/2057498/4639251/Teollisuusliitto+ry+ja+Mets%C3%A4teollisuus+ry/97f94fca-b445-448c-8077-203f259dfeeb