Hyppää sisältöön

Uppgörelse i arbetstvisten inom den mekaniska skogsindustrin

20.1.2018 17.52
Nyhet

Industrifacket rf och Skogsindustrin rf har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

Det innebär att de arbetsinställelser som Industrifacket hade varslat om till den 22 januari ställs in. Riksförlikningsman Minna Helle lämnade ett förlikningsförslag till parterna i arbetstvisten i dag kl. 00.45.

Det nya kollektivavtal som förlikningsförslaget innehåller ska gälla till och med den 30 november 2019. Det nya avtalet innehåller en löneuppgörelse och en del ändringar på andra punkter. Nivån på löneuppgörelsen motsvarar den linje som följts hittills i de kollektivavtal som träffats under förhandlingsomgången på förbundsnivå. Ändringarna på övriga punkter i avtalet hänför sig bland annat till produktivitetsökning, främjande av lokala avtal och förbättrande av personalrepresentanternas ställning.

Enligt avtalet ska det förhandlas lokalt om lönerna. Om man inte når en lokal uppgörelse om lönerna, ska de höjas  den 1 februari 2018 med en generell höjning om 1,0 procent och med en lönepott om 0,6 procent som fördelas på lokal nivå samt den 1 februari 2019 med en generell höjning om 0,65 procent och med en lönepott om 0,95 procent som fördelas på lokal nivå.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska):