Mm. ylioppilaskirjoituksia uhanneet työnseisaukset siirtyvät huhtikuulle

Julkaisuajankohta 16.3.2022 16.07

Osapuolten välistä työriitaa soviteltiin tänään tuloksetta. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt siirtää Jukon Rovaniemeä, Jyväskylää, Tamperetta ja Kuopiota uhanneita työnseisauksia kahdella viikolla.

Jukon Rovaniemeä ja Jyväskylää 23.3.2022 sekä Tamperetta ja Kuopiota 29.3.2022 uhanneet työnseisaukset siirtyvät kahdella viikolla eteenpäin. Työministeri Tuula Haatainen on päättänyt siirrosta valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ehdotuksesta. Rovaniemeä ja Jyväskylää uhannut työnseisaus voi alkaa aikaisintaan 6.4.2022 sekä Tamperetta ja Kuopiota uhannut työnseisaus voi alkaa aikaisintaan 12.4.2022.

JHL:n ja Jytyn ilmoittamat työnseisaukset alkavat ilmoituksen mukaan 23.3.2022 sekä 29.3.2022.

Jukon, JHL:n, Jytyn, Tehyn ja SuPerin sekä KT:n välisen työriidan sovittelua jatketaan torstaina. 

Tilanne vakava
On hyvä, että sovittelulle saadaan lisää aikaa. Keskeisimmät kiistakysymykset ovat yhä avoinna. Ne liittyvät palkkoja ja pääsopimusta koskeviin vaatimuksiin.

Työnseisauksen siirron edellytykset
Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 § mahdollistaa työnseisauksen siirron kerran enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Lisäksi edellytetään, että sovittelu tarvitsee lisää aikaa.