Arbetsinställelser som hotade bl.a. studentskrivningar skjuts upp till april

Utgivningsdatum 16.3.2022 16.07 | Publicerad på svenska 16.3.2022 kl. 16.29

Medlingsförhandlingar i arbetstvisten mellan parter fördes i dag utan resultat. Arbets- och näringsministeriet har beslutat uppskjuta Fosu rf:s arbetsinställelser som hotade Rovaniemi, Jyväskylä, Tampere och Kuopio med två veckor.

FOSU rf:s arbetsinställelser, som hotade Rovaniemi och Jyväskylä den 23 mars 2022 samt Tampere och Kuopio den 29 mars 2022, flyttas fram med två veckor. Arbetsminister Tuula Haatainen beslutade om uppskjutningen på förslag av riksförlikningsman Vuokko Piekkala. Arbetsinställelser kan börja tidigast i Rovaniemi och Jyväskylä den 6 april 2022 och i Tampere och Kuopio den 12 april 2022.

Arbetsinställelser som JHL och Jyty har meddelat inleds den 23.3.2022 och den 29.3.2022.

Medlingen mellan FOSU, JHL, Jyty, SuPer och Tehy samt KT fortsätter på torsdag. 

Läget är allvarligt
Det är bra att få mer tid för medling. De viktigaste tvistefrågorna står fortfarande öppna. De hänför sig till löner och huvudavtal.

Förutsättningar för uppskjutning av en arbetsinställelse
Enligt § 8 i lagen om medling i arbetstvister kan en arbetsinställelse flyttas en gång fram med högst två veckor, om arbetsinställelsen med hänsyn till arbetsområdets art eller till sin omfattning berör samhällets livsviktiga funktioner eller avsevärt skadar ett allmänt intresse. Dessutom förutsätts att det behövs ytterligare tid för medlingen.