MTVn sisällöntekijöiden työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos hyväksytty

Julkaisuajankohta 6.3.2020 12.33
Uutinen

Journalistiliitto ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat hyväksyneet syntyneen neuvottelutuloksen.

Tämä merkitsee sitä, että ajanjaksoa 10.3.2020 klo 16.00 – 17.3.2020 klo 16.00 uhannut työnseisaus peruuntuu.

Osapuolet pääsivät neuvottelutulokseen sovittelun yhteydessä keskiviikkona 4. maaliskuuta, eikä sovintoehdotusta tarvittu. Molempien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet syntyneen neuvottelutuloksen ja kaikki työtaistelutoimet on peruutettu.

Syntynyt työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Osapuolet tiedottavat sen sisällöstä tarkemmin.