Förhandlingsresultatet angående MTVs innehållsarbetares kollektivavtal godkänt

Utgivningsdatum 6.3.2020 12.33 | Publicerad på svenska 6.3.2020 kl. 12.35
Nyhet

Finlands Journalistförbund rf och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf har godkänt det uppkomna förhandlingsresultatet.

Den hotande strejken 10.3.2020 klo 16.00 – 17.3.2020 klo 16.00 i samband med arbetstvisten inhiberas.

Parterna kom fram till ett förhandlingsresultat i samband med medlingsförhandlingarna onsdagen den 4 mars, och inget förlikningsförslag behövdes. Båda parternas ledning har godkänt förhandlingsresultatet, och alla konfliktåtgärder har inhiberats.

Det nya kollektivavtalet gäller till och med den 28 februari 2022. Parterna informerar mer ingående om innehållet i avtalet.