Paperiliiton ja UPM:n työriidan sovintoehdotus hyväksytty

Julkaisuajankohta 22.4.2022 16.19

Sovittelija Leo Suomaa sai osapuolten vastaukset 22.4.2022

Työriidan osapuolet ovat antaneet vastauksensa Paperiliiton ja UPM:n työriidan sovintoehdotukseen. Sovintoehdotus hyväksyttiin.