Medlingsbudet i arbetstvisten mellan pappersförbundet Paperiliitto och UPM godkänt

Utgivningsdatum 22.4.2022 16.19 | Publicerad på svenska 22.4.2022 kl. 18.09

Förlikningsman Leo Suomaa fick parternas svar den 22 april 2022

Parterna i arbetstvisten gav sina svar på medlingsbudet i arbetstvisten mellan pappersförbundet Paperiliitto och UPM. Medlingsbudet godkändes.