Poliittinen työtaistelu, ylityökielto 17.9.2018 klo 00.00 alkaen – valtakunnansovittelijalle ilmoituksen tehneet ammattiliitot

Julkaisuajankohta 14.9.2018 14.25
Uutinen

Poliittinen työtaistelu ei kuulu työriitojen sovittelun piiriin.

Uutinen

Seuraavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet valtakunnansovittelijan toimistoon poliittisesta työtaistelusta:

Ammattiliitto Pro

Teollisuusliitto ry

Lista ei välttämättä kata kaikkia työnseisaukseen osallistuvia liittoja. Poliittisiin työtaisteluihin ei liity lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta, toisin kuin työmarkkinariidoista johtuviin työnseisauksiin. Useat liitot noudattavat poliittisissa mielenilmauksissa neljän vuorokauden ennakkoilmoitusaikaa, jonka tausta on työmarkkinajärjestöjen välisissä sopimuksissa. Poliittisista työnseisauksista ilmoitetaan käytännössä myös valtakunnansovittelijalle, vaikka työnseisaus ei kuulu sovittelijan toimivallan piiriin.

Poliittisen työnseisauksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Työnseisauksen syy on siten työmarkkinakentän ulkopuolella olevissa asioissa. Poliittiset työnseisaukset eivät edellä mainituista syistä kuulu työriitojen sovittelun piiriin, eikä valtakunnansovittelija puutu niihin. Niitä ei siten koske myöskään työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen 14 vuorokauden ennakkoilmoitusaika.