Politisk arbetskonflikt, övertidsblockad 17.9.2018 från kl 00.00 – fackförbund som underrättat riksförlikningsmannen om deltagande

Utgivningsdatum 14.9.2018 14.25 | Publicerad på svenska 14.9.2018 kl. 14.31
Nyhet

Politiska arbetskonflikter omfattas inte av medling i arbetstvister.

Publicerad på svenska
Nyhet

Följande fackförbund har meddelat riksförlikningsmannens byrå att de kommer att delta i den politiska arbetskonflikten:

Fackförbundet Pro rf

Industrifacket rf

Förteckningen innehåller inte nödvändigtvis alla förbund som kommer att delta i arbetsinställelsen. Till skillnad från arbetsinställelser på grund av tvister på arbetsmarknaden finns det ingen lagstadgad skyldighet att meddela om politiska arbetskonflikter. Vid politiska åsiktsyttringar lämnar de flesta förbund dock ett meddelande fyra dygn på förhand. Bakgrunden till detta är avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. I praktiken underrättas också riksförlikningsmannen om politiska arbetsinställelser, trots att de inte hör till förlikningsmannens behörighet.

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Orsaken till arbetsinställelsen är således omständigheter utanför arbetsmarknaden. På grund av de nämnda orsakerna omfattas politiska arbetsinställelser inte av medling i arbetstvister, och riksförlikningsmannen ingriper inte i dem. För politiska arbetsinställelser gäller därmed inte heller förutsättningen enligt lagen om medling i arbetstvister att förhandsmeddelande ska lämnas 14 dygn före inställelsen.