Poliittiset työtaistelut syksyllä 2018 – valtakunnansovittelijalle ilmoituksen tehneet ammattiliitot

Julkaisuajankohta 5.10.2018 8.58
Uutinen

Poliittinen työtaistelu ei kuulu työriitojen sovittelun piiriin.

Seuraavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet valtakunnansovittelijan toimistoon poliittisesta työtaistelusta:

Ammattiliitto:                                                              Aika:

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto:

Ammattiliitto Pro ry

17.9.2018 klo 0:00 voimassa toistaiseksi

Ammattiliitto Pro ry, kiinteistöalan toimihenkilöt

3.10.2018 klo 00:00 päättyy 23.10.2018 klo 24.00

Teollisuusliitto ry

17.9.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

24.9.2018 klo 00.00 – 7.10.2018 klo 24.0 väliseksi ajaksi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

  • Kuntatyönantajat
  • Valtion työmarkkinalaitos
  • Avainta ry
  • Hyvinvointialan liitto
  • Kirkon työmarkkinalaitos
  • Palta ry

01.10.2018 klo 00.00 alkaen toistaiseksi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (liite)

3.10.2018 klo 00.00 päättyy 23.10.2018 klo 24.00

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

  • Avainta ry
  • Hyvinvointiala liitto

8.10.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

8.10.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi

Palkansaajajärjestö Pardia ry

10.10.2018 klo 06.00 – 12.10.2018 klo 23.59

Insinööriliitto

5.10.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi

Muu työnseisaus:

Ammattiliitto Pro ry (liite)

3.10.2018 klo 0:00 – 4.10.2018 klo 00.00

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (liite)

3.10.2018 klo 00.00 päättyy 3.10.2018 klo 24.00

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (liite)

3.10.2018 – 4.10.2018

Sähköalojen ammattiliitto ry (liite)

3.10.2018 klo 00.00 päättyy 4.10.2018 klo   00.00

Teollisuusliitto ry (liite)

3.10.2018 klo 00.00 – 4.10.2018 klo 00.00

Lista ei välttämättä kata kaikkia työnseisaukseen osallistuvia liittoja. Poliittisiin työtaisteluihin ei liity lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta, toisin kuin työmarkkinariidoista johtuviin työnseisauksiin. Useat liitot noudattavat poliittisissa mielenilmauksissa neljän vuorokauden ennakkoilmoitusaikaa, jonka tausta on työmarkkinajärjestöjen välisissä sopimuksissa. Poliittisista työnseisauksista ilmoitetaan käytännössä myös valtakunnansovittelijalle, vaikka työnseisaus ei kuulu sovittelijan toimivallan piiriin.

Poliittisen työnseisauksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Työnseisauksen syy on siten työmarkkinakentän ulkopuolella olevissa asioissa. Poliittiset työnseisaukset eivät edellä mainituista syistä kuulu työriitojen sovittelun piiriin, eikä valtakunnansovittelija puutu niihin. Niitä ei siten koske myöskään työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen 14 vuorokauden ennakkoilmoitusaika.