Politisk arbetskonflikt hösten 2018 – fackförbund som underrättat riksförlikningsmannen om deltagande

Utgivningsdatum 5.10.2018 8.58 | Publicerad på svenska 5.10.2018 kl. 9.07
Nyhet

Politiska arbetskonflikter omfattas inte av medling i arbetstvister.

Följande fackförbund har meddelat riksförlikningsmannens byrå att de kommer att delta i den politiska arbetskonflikten:

Fackförbund:                                                               Tid:             

Övertidsförbud, skiftesbyteförbud:

Ammattiliitto Pro ry

17.9.2018 kl. 0:00 tills vidare

Ammattiliitto Pro ry, kiinteistöalan toimihenkilöt

3.10.2018 kl. 00:00 avslutas 23.10.2018 kl. 24.00

Teollisuusliitto ry

17.9.2018 kl. 00.00 tills vidare

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

24.9.2018 kl. 00.00 – 7.10.2018 kl. 24.0

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

  • Kuntatyönantajat
  • Valtion työmarkkinalaitos
  • Avainta ry
  • Hyvinvointialan liitto
  • Kirkon työmarkkinalaitos
  • Palta ry

01.10.2018 kl. 00.00 tills vidare

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (liite)

3.10.2018 kl. 00.00 avslutas 23.10.2018 kl. 24.00

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

  • Avainta ry
  • Hyvinvointiala liitto

8.10.2018 kl. 00.00 tills vidare

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

8.10.2018 kl. 00.00 tills vidare

Palkansaajajärjestö Pardia ry

10.10.2018 kl. 06.00 – 12.10.2018 kl. 23.59

Insinööriliitto

5.10.2018 kl. 00.00 tills vidare

Andra arbetskonflikter (politisk strejk):

Ammattiliitto Pro ry (liite)

3.10.2018 kl. 0:00 – 4.10.2018 kl. 00.00

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (liite)

3.10.2018 kl. 00.00 avslutas 3.10.2018 kl. 24.00

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (liite)

3.10.2018 – 4.10.2018

Sähköalojen ammattiliitto ry (liite)

3.10.2018 kl. 00.00 avslutas 4.10.2018 kl. 00.00

Teollisuusliitto ry (liite)

3.10.2018 kl. 00.00 – 4.10.2018 kl. 00.00

Förteckningen innehåller inte nödvändigtvis alla förbund som kommer att delta i arbetsinställelsen. Till skillnad från arbetsinställelser på grund av tvister på arbetsmarknaden finns det ingen lagstadgad skyldighet att meddela om politiska arbetskonflikter. Vid politiska åsiktsyttringar lämnar de flesta förbund dock ett meddelande fyra dygn på förhand. Bakgrunden till detta är avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. I praktiken underrättas också riksförlikningsmannen om politiska arbetsinställelser, trots att de inte hör till förlikningsmannens behörighet.

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Orsaken till arbetsinställelsen är således omständigheter utanför arbetsmarknaden. På grund av de nämnda orsakerna omfattas politiska arbetsinställelser inte av medling i arbetstvister, och riksförlikningsmannen ingriper inte i dem. För politiska arbetsinställelser gäller därmed inte heller förutsättningen enligt lagen om medling i arbetstvister att förhandsmeddelande ska lämnas 14 dygn före inställelsen.