Poliittiset työtaistelut syksyllä 2018 – valtakunnansovittelijalle ilmoituksen tehneet ammattiliitot

Julkaisuajankohta 25.9.2018 13.14
Uutinen

Poliittinen työtaistelu ei kuulu työriitojen sovittelun piiriin.

Päivitetty lista 25.9.2018

Seuraavat ammattiliitot ovat ilmoittaneet valtakunnansovittelijan toimistoon poliittisesta työtaistelusta (ylityökielto, vuoronvaihtokielto):

Ammattiliitto:                                                              Aika:

Ammattiliitto Pro ry                                                    17.9.2018 klo 0:00

Teollisuusliitto ry                                                        17.9.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi

Tehy ry                                                                       26.9.2018 klo 6:00 ja päättyy 28.9. klo 23:59

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry                    26.9.2018 klo 6.00 ja päätyy 28.9.2018 klo 23.59

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry                      24.9.2018 klo 00.00 – 7.10.2018 klo 24.00 väliseksi ajaksi

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry        26.9.2018 klo 06:00 ja päättyy 28.9.2018

Toimihenkilöliitto ERTO ry                                          26.9.2018 klo 6.00 ja päättyy 28.9.2018 klo

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry                26.9. 2018 klo 6.00 kielto päättyy 28.9.2018 klo 23.59

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry                   01.10.2018 klo 00.00 alkaen

  • Kuntatyönantajat

  • Valtion työmarkkinalaitos

  • Avainta ry

  • Hyvinvointialan liitto

  • Kirkon työmarkkinalaitos

  • Palta ry

Lista ei välttämättä kata kaikkia työnseisaukseen osallistuvia liittoja. Poliittisiin työtaisteluihin ei liity lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta, toisin kuin työmarkkinariidoista johtuviin työnseisauksiin. Useat liitot noudattavat poliittisissa mielenilmauksissa neljän vuorokauden ennakkoilmoitusaikaa, jonka tausta on työmarkkinajärjestöjen välisissä sopimuksissa. Poliittisista työnseisauksista ilmoitetaan käytännössä myös valtakunnansovittelijalle, vaikka työnseisaus ei kuulu sovittelijan toimivallan piiriin.

Poliittisen työnseisauksen tavoitteena on vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Työnseisauksen syy on siten työmarkkinakentän ulkopuolella olevissa asioissa. Poliittiset työnseisaukset eivät edellä mainituista syistä kuulu työriitojen sovittelun piiriin, eikä valtakunnansovittelija puutu niihin. Niitä ei siten koske myöskään työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen 14 vuorokauden ennakkoilmoitusaika.