Politisk arbetskonflikt hösten 2018 – fackförbund som underrättat riksförlikningsmannen om deltagande

Utgivningsdatum 25.9.2018 13.14 | Publicerad på svenska 25.9.2018 kl. 13.32
Nyhet

Politiska arbetskonflikter omfattas inte av medling i arbetstvister

Uppdaterad listen 25.9.2018
Följande fackförbund har meddelat riksförlikningsmannens byrå att de kommer att delta i den politiska arbetskonflikten (övertidsförbud, skiftesbyteförbud):

Fackförbund:                                                               Tid:             

Ammattiliitto Pro ry                                                      17.9.2018 klo 0:00

Teollisuusliitto ry                                                          17.9.2018 klo 00.00 voimassa toistaiseksi

Tehy ry                                                                          26.9.2018 klo 6:00 ja päättyy 28.9. klo 23:59

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry                      26.9.2018 klo 6.00 ja päätyy 28.9.2018 klo 23.59

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry                        24.9.2018 klo 00.00 – 7.10.2018 klo 24.00

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry        26.9.2018 klo 06:00 ja päättyy 28.9.2018

Toimihenkilöliitto ERTO ry                                          26.9.2018 klo 6.00 ja päättyy 28.9.2018 klo 23.59

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry                  26.9. 2018 klo 6.00 kielto päättyy 28.9.2018 klo 23.59

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry                   01.10.2018 klo 00.00 alkaen

  • Kuntatyönantajat

  • Valtion työmarkkinalaitos

  • Avainta ry

  • Hyvinvointialan liitto

  • Kirkon työmarkkinalaitos

  • Palta ry

     

Förteckningen innehåller inte nödvändigtvis alla förbund som kommer att delta i arbetsinställelsen. Till skillnad från arbetsinställelser på grund av tvister på arbetsmarknaden finns det ingen lagstadgad skyldighet att meddela om politiska arbetskonflikter. Vid politiska åsiktsyttringar lämnar de flesta förbund dock ett meddelande fyra dygn på förhand. Bakgrunden till detta är avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. I praktiken underrättas också riksförlikningsmannen om politiska arbetsinställelser, trots att de inte hör till förlikningsmannens behörighet.

 

En politisk arbetsinställelse syftar till att påverka politiska beslutsfattare. Orsaken till arbetsinställelsen är således omständigheter utanför arbetsmarknaden. På grund av de nämnda orsakerna omfattas politiska arbetsinställelser inte av medling i arbetstvister, och riksförlikningsmannen ingriper inte i dem. För politiska arbetsinställelser gäller därmed inte heller förutsättningen enligt lagen om medling i arbetstvister att förhandsmeddelande ska lämnas 14 dygn före inställelsen.