Rahoitusalalle ei sopua – sovintoehdotukselle ei kaikkien osapuolten hyväksyntää

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2018 11.11
Uutinen

Ammattiliitto Pro ry ja Ammattiliitto Nousu ry ovat hylänneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Finanssiala ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry olisivat sen hyväksyneet.

Sovun syntyminen olisi edellyttänyt kaikkien riidan osapuolten hyväksyntää.

- Sovittelu alkoi lukkiutuneesta nollatilanteesta. Alkuasetelmiin nähden pääsimme todella pitkälle, ei kuitenkaan aivan maaliin saakka, valtakunnansovittelija Minna Helle harmittelee.

Lopputulos tarkoittaa sitä, että työriita jatkuu. Uusia työnseisauksia ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ilmoitettu.

- Sovittelua ei ole nyt heti edellytyksiä jatkaa, sillä kaikki mahdollisuudet edetä neuvotteluissa on tällä erää haravoitu. Sovittelua ei kuitenkaan katkaista, koska rahoitusalalle tarvitaan ennen pitkää työehtosopimusratkaisut ja työrauha, Helle sanoo.

- Sovittelua jatketaan sitten, kun osapuolilla on valmius liikkua näkemyksissään sovun aikaansaamiseksi, Helle jatkaa.

Sovintoehdotuksen sisältö

Työriidan keskiössä on viikonlopputyö ja sen tekemisen ehdot. Sovintoehdotus lähti siitä, että viikonlopputyön käyttöönotosta olisi ensisijaisesti sovittu paikallisesti. Mikäli paikallisia ratkaisuja ei olisi saavutettu, olisi työnantajalla ollut tietyin rajoituksin mahdollisuus määrätä toimihenkilöitä viikonlopputyöhön. Viikonlopputyö olisi tällöin perustunut ensisijassa vapaaehtoisuuteen ja viikonlopputöiden määrä olisi rajoitettu yhteen viikonloppuun kuukaudessa 31.7.2019 saakka. Tämänkin jälkeen toimihenkilöllä on painavasta henkilökohtaisesta syystä oikeus kieltäytyä viikonlopputyöstä.

Sovintoehdotuksen palkkaratkaisu oli kaksivuotinen ja taso liittokierroksella tähän asti syntyneiden sopimusten mukainen. Korotukset olisivat olleet kahden vuoden aikana 3,2 prosenttia. Palkkaratkaisun rakenne vastasi vakuutusalalla joulukuussa 2017 sovintoehdotuksena hyväksyttyä palkkaratkaisua. Yleiskorotukset olisivat olleet 1.2.2018 lähtien 1,1 prosenttia ja 1.2.2019 lukien 0,8 prosenttia. Lisäksi 1.10.2018 palkkoja olisi korotettu 1,3 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä.

Valtakunnansovittelija jätti sovintoehdotuksen työriidan osapuolille varhain keskiviikko-aamuna 31.1.2018. Osapuolet vastasivat sovintoehdotukseen tänään klo 11.

Sovintoehdotus on kokonaisuudessaan luettavissa tästä: