Ingen uppgörelse inom finansbranschen – förlikningsförslaget godkändes inte av alla parter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2018 11.11 | Publicerad på svenska 5.2.2018 kl. 13.17
Nyhet

Fackförbundet Pro rf och Fackförbundet Nousu rf förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag. De Högre Tjänstemännen YTN rf, Finanssiala ry och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf godkände förslaget.

För en uppgörelse krävdes dock att alla parter godkänner förslaget.

- Medlingen inleddes vid ett låst nolläge. Med tanke på utgångsläget kom vi väldigt långt, men tyvärr inte ända i mål, beklagar riksförlikningsman Minna Helle

Resultatet innebär att arbetstvisten fortsätter. För närvarande har det dock inte varslats om några nya arbetsinställelser.

- Det finns inga förutsättningar att fortsätta medlingen nu genast, eftersom alla möjligheter att komma framåt i förhandlingarna har gåtts igenom. Medlingen avbryts dock inte helt, eftersom det förr eller senare behövs kollektivavtal och arbetsfred för finansbranschen, säger Helle.

- Medlingsförhandlingarna fortsätter när parterna är beredda att rucka på sina ståndpunkter för att få till stånd en uppgörelse, säger Helle.

Innehållet i förlikningsförslaget

Kärnfrågan i tvisten är utförandet av veckoslutsarbete och villkoren för det. Utgångspunkten i förlikningsförslaget var att det i första hand ska avtalas lokalt om att införa veckoslutsarbete. Om lokala lösningar inte fås till stånd, skulle arbetsgivaren med vissa begränsningar ha möjlighet att besluta att tjänstemännen ska utföra veckoslutsarbete. Veckoslutsarbetet skulle då i första hand basera sig på frivillighet, och mängden veckoslutsarbete skulle ha varit begränsad till ett veckoslut per månad fram till den 31 juli 2019. Även efter det skulle tjänstemannen av vägande personliga skäl ha rätt att vägra utföra veckoslutsarbete.

Löneuppgörelsen enligt förlikningsförslaget gällde två år, och nivån följde samma linje som de avtal som hittills slutits under förhandlingsomgången på förbundsnivå. Lönehöjningarna skulle ha varit 3,2 procent under två år. Löneuppgörelsens struktur motsvarade den löneuppgörelse som tidigare godkändes för försäkringsbranschen utifrån det förlikningsförslag som lämnades i den arbetstvisten. De generella lönehöjningarna skulle ha varit 1,1 procent fr.o.m. den 1 februari 2018 och 0,8 procent fr.o.m. den 1 februari 2019. Dessutom innehöll förslaget en lönepott om 1,3 procent som skulle fördelas utifrån lönesamtal fr.o.m. den 1 oktober 2018.

Riksförlikningsmannen lämnade förlikningsförslaget till parterna i arbetstvisten tidigt på onsdagsmorgonen den 31 januari. Parterna lämnade sina svar om förslaget i dag kl. 11.

Förlikningsförslaget i sin helhet kan läsas här (endast på finska):