Sähköalan työriitaan löytyi sopu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2017 20.02
Uutinen

Ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta. Työtaistelutoimet päättyvät, ja alalle palaa työrauha.

Sovinto varmistui, kun työriidan osapuolet Sähköalojen ammattiliitto ry (Sähköliitto) ja Teknologiateollisuus ry hyväksyivät valtakunnansovittelija Minna Helteen varhain 5.11.2017 antaman sovintoehdotuksen tänään klo 19. Myös Teollisuusliitto ry on osaltaan hyväksynyt sovintoehdotuksen. Kaikki kolme osapuolta allekirjoittivat samalla sovintoehdotusta täydentävän sopimuksen, jonka valtakunnansovittelija vahvisti.

Valtakunnansovittelija on tyytyväinen vaikean riidan ratkeamiseen:

  • Sovinto on riidan kaikkien osapuolten etu. Ratkaisu antaa mahdollisuudet lähteä rakentamaan luottamuksellisia yhteistyösuhteita liittojen välille, Helle sanoo.

Työriidassa oli kysymys neuvotteluoikeuksista. Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden välinen työehtosopimus on päättynyt 31.10.2017, eikä sitä jatketa. Ratkaisun mukaan Sähköliitolla on kuitenkin 31.10.2019 saakka teknologiateollisuudessa yhteyshenkilöt, jotka osallistuvat asioiden valmisteluun sekä yhteistoimintaan.

Ratkaisu sisältää myös muun muassa menettelytapoja Sähköliiton jäseniä koskevien erimielisyysasioiden hoitamisessa. Sähköliiton ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen työnantajan toimesta jatkuu ja Sähköliiton edustajat saavat vapautusta osallistuakseen liiton hallinnon kokouksiin 31.10.2019 saakka.

Sähköliitto ja Teollisuusliitto neuvottelemaan yhteistyöstä

Sähköalan työntekijöiden työehdoista teknologiateollisuuden toimialalla sovitaan 1.11.2017 lähtien Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisessä ns. metallin työehtosopimuksessa. Teollisuusliiton pääluottamusmiehet edustavat jatkossa kaikkia työpaikan työntekijöitä neuvotteluissa ja sopimisessa. Sähköliiton yhteyshenkilöt tuovat toimintaan asiantuntemusta sähköalan töihin liittyvissä erityiskysymyksissä.

Sähköliitto ja Teollisuusliitto neuvottelevat keskinäisestä yhteistyöstään 31.5.2019 mennessä. Tavoitteena on löytää menettelyt, joita noudattamalla alalla otetaan huomioon sähköalan työtä tekevien tarpeet ja erityiskysymykset 31.5.2019 jälkeen.

Työtaistelutoimet päättyvät

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä alkaneet Sähköliiton työtaistelut tukitoimineen päättyvät keskiviikkona 8.11.2017 klo 6, ja alalle palaa työrauha. Perjantaista 10.11.2017 alkaen uhanneet työtaistelutoimet peruutettiin jo sunnuntaina 5.11.2017.

Sovintoehdotus ja sitä täydentävä sopimus ovat luettavissa täältä: