Medlingsbudet förkastat i arbetstvisten gällande anställda inom ICT-sektorn

Utgivningsdatum 20.4.2022 17.03 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 9.20

Fackförbundet Pro förkastade medlingsbudet som förlikningsman Jukka Ahtela gav igår. Servicebranschens arbetsgivare PALTA ry godkände medlingsbudet.

Arbetsinställelserna inom företag vars anställda omfattas av kollektivavtalet för ICT-sektorn har anmälts börja måndagen den 25 april 2022 kl. 6.00 och sluta söndagen den 8 maj kl. 23.59.
Det förkastade medlingsbudet finns till påseende här