Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliiton työriitaan neuvottelutulos

Julkaisuajankohta 4.1.2022 20.31

Työnseisaus peruuntuu, mikäli molemmat osapuolet hyväksyvät neuvottelutuloksen.

Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry ovat hetki sitten saavuttaneet sovittelun yhteydessä neuvottelutuloksen työriidassa. Osapuolten hallinnot päättävät neuvottelutuloksen hyväksymisestä hallintojensa kokouksissa lähipäivinä.

Teollisuusliitto ry:n työnseisausuhka 14.– 23.1.2022 peruuntuu, mikäli molempien osapuolten hallinnot hyväksyvät neuvottelutuloksen.