Förhandlingsresultat i arbetstvisten mellan Teknologiindustrins arbetsgivare och In-dustrifacket

Utgivningsdatum 4.1.2022 20.31 | Publicerad på svenska 4.1.2022 kl. 20.35

Arbetsinställelsen avblåses, om båda parterna godkänner förhandlingsresultatet.

Industrifacket rf och Teknologiindustrins arbetsgivare rf nådde för en stund sedan ett förhandlingsresultat vid medlingsförhandlingarna om den arbetstvist som gäller teknologibranschen. Parternas styrelser beslutar huruvida de ska godkänna förhandlingsresultatet när de håller möte under de närmaste dagarna.

Industrifacket har varslat om en arbetsinställelse inom teknologibranschen som ska börja den 14. januari 2022 kl. 00.00. Arbetsinställelsen inhiberas, om båda parternas styrelser godkänner förhandlingsresultatet.