Teollisuusliiton ja Puusepänteollisuuden työriidassa sopu – kaikki työnseisausuhkat peruuntuvat

Julkaisuajankohta 23.2.2020 14.41
Uutinen

Kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan 22. helmikuuta 2020 antaman sovintoehdotuksen.

Syntynyt sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus on 3,3 % 25 kuukaudelta. Sopimus sisältää yleiskorotuksia, paikallisen järjestelyerän ja tekstimuutoksia.

Osapuolina työriidassa ovat olleet Teollisuusliitto ry ja Puusepänteollisuus ry.

Sovintoehdotus on luettavissa tästä.