Uppgörelse i arbetstvisten angående Industrifacket och Snickerindustriförbundet – alla konfliktåtgärder avblåses

23.2.2020 14.41 | Publicerad på svenska 23.2.2020 kl. 14.45
Nyhet

Samtliga parter i arbetstvisten har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag av den 22 februari 2020.

Uppgörelserna innebär att alla konfliktåtgärder som det varslats om blåses av.

Det avtal som nåtts är i kraft till och med den 28 februari 2022. Den genomsnittliga kostnadseffekten av lönejusteringarna är 3,3 % inom 25 månader. Avtalet innehåller generella lönehöjningar, lokal justeringspott samt textförändringar.

Parter i arbetstvisten var Industrifacket rf samt Snickerindustriförbundet rf.

Förlikningsförslaget kan läsas här (endast på finska).