Teollisuusliitto ja Keitele Group aloittavat työehtosopimusneuvottelut – Saartotoimenpiteet puretaan sovittelun ajaksi

Julkaisuajankohta 7.1.2022 16.20

Teollisuusliitto ja Keitele Group aloittavat yrityskohtaiset työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimusneuvottelut sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Osana työehtosopimusneuvotteluiden aloittamista osapuolet ovat sovittelijan johdolla sopineet myös seuraavista asioista:

  • Teollisuusliitto, AKT ja Rakennusliitto purkavat kaikki Keitele Groupia koskevat saartotoimenpiteet sovittelun ajaksi, eikä uusia saartotoimenpiteitä julisteta sovittelun kestäessä.

  • Keitele Group noudattaa sovittelun aikana työehdoissaan vähintään vuodenvaihteessa päättyneen mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen tasoisia määräyksiä, mukaan lukien ammattiyhdistystoimintaa koskevat määräykset. Keitele Groupin osalta edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita kannanottoa tai sitoutumista työehtosopimuksen yleiseen jälkivaikutukseen, josta osapuolilla on voimassa olevan oikeustilan suhteen eriävät tulkinnat.

  • Helsingin käräjäoikeudessa käsittelyssä olevaa turvaamistoimiprosessia lykätään sovittelun ajan.

Teollisuusliiton 29.12.2021 antama koko Keitele Groupia koskeva työnseisausilmoitus on edelleen voimassa. Työnseisaus alkaa 13.1.2022, mikäli osapuolet eivät pääse sopuun uudesta yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta ennen sitä.